Κέντρο λογοθεραπίας Λέγμα   Click to listen highlighted text! Κέντρο λογοθεραπίας Λέγμα Powered By GSpeech

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΛΟΓΟ;

(ΑΝΙΧΝΕΥΣΤΕ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΑΣ)

 

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

 

Η λίστα που ακολουθεί έχει ως στόχο τον εντοπισμό παιδιών που παρουσιάζουν δυσκολίες στον λόγο και την ομιλία. Απευθύνεται σε παιδιά που φοιτούν στο νηπιαγωγείο. Η συμπλήρωση της λίστας πρέπει να γίνει με ιδιαίτερη προσοχή είτε από τους γονείς είτε από τον εκπαιδευτικό προσχολικής αγωγής. Στην περίπτωση όπου το παιδί υστερεί σε μεγάλο βαθμό, κρίνεται απαραίτητη η αξιολόγηση από Λογοθεραπευτή.

 

Ακρόαση- Ακουστική  Επεξεργασία- Μνήμη –Αντιληπτικός Λόγος

Ο  μαθητής:

Ναι

Όχι

Μερικές φορές

 • ακολουθεί προφορικές οδηγίες σε:
     
 • ατομικό επίπεδο
     
 • ομαδικό επίπεδο
     
 • ακολουθεί το πρόγραμμα της τάξης
     
 • χρειάζεται διευκρινήσεις ή επανάληψη των οδηγιών
     
 • χρησιμοποιεί κατάλληλες δεξιότητες ακρόασης και προσοχής
     
 • κατανοεί πληροφορίες που παρέχονται προφορικά στην τάξη
     
 • απαντά κατάλληλα στις διάφορες ερωτήσεις
     
 • διασπάται εύκολα από θόρυβο &ήχους του περιβάλλοντος
     
 • διατηρεί τις νέες πληροφορίες
     
 • ανακαλεί παλιότερες πληροφορίες
     
 • κατανοεί προτάσεις απλής συντακτικής δομής
     
 • κατανοεί προτάσεις σύνθετης συντακτικής δομής
     
 • παθητική φωνή
     
 • αναφορικές προτάσεις
     
 • αναφορικές αντωνυμίες
     

 

 

Σημασιολογία - Έννοιες

Ο  μαθητής:

Ναι

Όχι

Μερικές φορές

 • μπορεί να προβλέψει κάποιο αποτέλεσμα
     
 • μπορεί να καταλήξει σε κάποιο συμπέρασμα
     
 • αναγνωρίζει τη διαφορετική χρήση των λέξεων ανάλογα με το περιεχόμενο
     
 • αναγνωρίζει τη σημασία των  συνώνυμων & αντίθετων εννοιών
     
 • αναγνωρίζει πολλαπλές σημασίες μιας λέξης π.χ. το βάζο, βάζω
     
 • αντιλαμβάνεται το μεταφορικό λόγο
     
 • διαφοροποιεί ομόηχες λέξεις π.χ. σύκο - σήκω
     
 • κατανοεί χρονικές (πριν, μετά), τοπικές (πάνω, κάτω) & ποσοτικές έννοιες (πολλά, αρκετά).
     

 

 

Εκφραστικός Λόγος

Ο  μαθητής:

Ναι

Όχι

Μερικές φορές

 • εκφράζει τις ιδέες του αποτελεσματικά
     
 • χρησιμοποιεί γραμματικο-συντακτικές δομές αντίστοιχες της ηλικίας του
     
 • θέτει ο ίδιος ερωτήσεις του τύπου ποιος, που, πότε
     
 • κατά την αφήγηση ιστορίας ή την έκφραση ιδεών, ο λόγος του χαρακτηρίζεται από νοηματική αλληλουχία
     
 • χρησιμοποιεί κατάλληλο για την ηλικία του λεξιλόγιο
     
 • ο λόγος του χαρακτηρίζεται από κατάλληλη ένταση φωνής και σωστό ρυθμό ομιλίας
     
 • παρουσιάζει δυσκολίες άρθρωσης
     

 

Επικοινωνία/Πραγματολογία

Ο  μαθητής:

Ναι

Όχι

Μερικές φορές

 • συμμετέχει σε συζητήσεις
     
 • διατηρεί εποικοδομητικό διάλογο με ενήλικα ή συνομήλικο
     
 • ξεκινά, διατηρεί και κλείνει κατάλληλα τη συζήτηση
     
 • κάνει σχόλια, σχετικά με το θέμα συζήτησης
     
 • αντιλαμβάνεται το χιούμορ, τους ιδιωματισμούς & γενικότερα το μεταφορικό λόγο
     
 • διατηρεί καλή βλεμματική επαφή & παρακολουθεί το συνομιλητή του
     
 • ζητάει διευκρινήσεις όταν δεν έχει κατανοήσει
     
 • ελέγχει τι έχει κατανοήσει ο συνομιλητής του & αναδιατυπώνει τη φράση του όταν δεν γίνεται κατανοητός
     

 

Μεταγλωσσικές Δεξιότητες/ Φωνολογική Επίγνωση

Ο  μαθητής:

Ναι

Όχι

Μερικές φορές

 • συμμετέχει σε συζητήσεις
     
 • αντιλαμβάνεται την ομοιοκαταληξία
     
 • παράγει προφορικά λέξεις με ομοιοκαταληξία
     
 • εντοπίζει αρχικούς συμφωνικούς ήχους σε λέξεις, προφορικά
     
 • εντοπίζει τελικούς συμφωνικούς ήχους σε λέξεις, προφορικά
     
 • εντοπίζει μεσαίους ήχους σε λέξεις, προφορικά
     
 • κάνει σύνθεση φωνημάτων για τη δημιουργία λέξεων, προφορικά
     
 • κάνει ανάλυση λέξεων στα φωνήματά τους, προφορικά
     
 • μπορεί γενικότερα να διαχειριστεί τα φωνήματα μέσα στις λέξεις (αφαίρεση, προσθήκη, αντικατάσταση φωνημάτων), προφορικά
     

 

Πηγή: Κέντρο Λογοθεραπείας λέγμα

ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech