Λέγμα

Η ικανότητα του να μιλώ!

Η ικανότητα του λόγου είναι το πιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του ανθρώπινου είδους. Μέσω του λόγου επικοινωνούμε, εκφράζουμε τα συναισθήματά μας και μεταδίδουμε πληροφορίες. Η καθαρή ομιλία αποτελεί βασικό στοιχείο για να έχουμε έναν όμορφο και κατανοητό λόγο.

Έχει το παιδί σας τις ευκαιρίες που του αξίζουν;

Μπορούμε να βοηθήσουμε!

Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία

Η έγκαιρη διάγνωση των διαταραχών αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την περαιτέρω πορεία του παιδιού και την αποφυγή άλλων δυσκολιών (χαμηλή αυτοεκτίμηση, αποφυγή σχολικής αποτυχίας, προβλήματα συμπεριφοράς)

Παρέχουμε δωρεάν προληπτικό έλεγχο

Προσαρμοσμένη θεραπεία που ταιριάζει καλύτερα στα παιδιά σας και στην ανάπτυξη των επικοινωνιακών τους δεξιοτήτων

Εξειδικευόμαστε στις ακόλουθες θεραπείες:

Girl learning to count using abacus

Σύνολο υπηρεσιών για παιδιά με διαταραχές λόγου και ομιλίας

Πρόληψη

Με την πρώιμη παρέμβαση τα παιδιά ηλικίας 2 -5 ετών μπορούν σχετικά εύκολα να ανακάμψουν τις γλωσσικές τους δυσκολίες, με σωστή και μεθοδευμένη παρέμβαση. Αυτό συμβαίνει λόγω της πλαστικότητας του εγκεφάλου. Η πρώιμη παρέμβαση επιτρέπει την πιο εύκολη και αποτελεσματική αφομοίωση των ερεθισμάτων που δέχεται το παιδί.

Διάγνωση

Αρχικά προηγείται μια συνάντηση με τους γονείς όπου γίνεται η περιγραφή των δυσκολιών και συμπληρώνεται το αναπτυξιακό ιστορικό του παιδιού. Στη συνέχεια, ακολουθούν 1-2 συναντήσεις του παιδιού με τον λογοθεραπευτή όπου μέσα από άτυπες αλλά και σταθμισμένες δοκιμασίες αξιολογούνται οι γλωσσικές του δεξιότητες.

Αποκατάσταση

Αμέσως μετά την αξιολόγηση δημιουργείται το εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης, προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τις δυσκολίες του κάθε παιδιού. Ανά τρεις μήνες, δίνεται στους γονείς γραπτή αναφορά που περιέχει αναλυτικά τους τομείς που δουλεύτηκαν, την πρόοδο του παιδιού και τους στόχους του επόμενου τριμήνου.

Συμβουλευτική γονέων

Προκειμένου, για την ολοκληρωμένη και επιτυχή αντιμετώπιση των δυσκολιών ενός παιδιού, απαιτείται η συνεργασία του θεραπευτή με την οικογένεια. Έτσι, παράλληλα με την λογοθεραπεία παρέχονται στους γονείς οδηγίες/κατευθύνσεις για το πώς να διαχειρίζονται τις δυσκολίες του παιδιού τους.

Online αξιολόγηση

Μέσα από μια εύκολη διαδικασία, μπορείτε να κάνετε μόνοι σας μια πρώτη αξιολόγηση πριν επικοινωνήσετε μαζί μας!

Πρόσφατα άρθρα

elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο