3 έως 4 ετών

Έλεγχος για παιδιά ηλικίας 3 έως 4 ετών

Email
Παράγει προτάσεις με 4 – 5 λέξεις;

Χρησιμοποιεί άρθρα;

Χρησιμοποιεί αντωνυμίες αυθόρμητα "εγώ", "εσύ", "αυτός", "εμείς", "εσείς", "αυτοί";

Χρησιμοποιεί και κατανοεί την άρνηση;

Χρησιμοποιεί τον μέλλοντα π. χ. "θα πάω";

Χρησιμοποιεί τον αόριστο π. χ. "έφαγα";

Δείχνει μέρη του σώματος π. χ. γόνατο, χέρι, φρύδι, κεφάλι;

Κάνει ερωτήσεις με το "Τι;", "Ποιος;", "Που;"

Κάνει ερωτήσεις με το "γιατί";

Εξηγεί την χρήση αντικειμένων π.χ. "Τι κάνουμε με το μαχαίρι";

Παράγει όλα τα σύμφωνα; Ίσως να το δυσκολεύουν τα θ, δ, τς, τζ, ρ

Γίνεται κατανοητός από μη οικεία πρόσωπα;

Κατανοεί οδηγίες που αποτελούνται από 2 – 3 μέρη;

Κατανοεί αντίθετες έννοιες π. χ. βαρύ – ελαφρύ, γεμάτο – άδειο;

Απαντά σ’ ερωτήσεις με το "Πότε";

Μπορεί να ομαδοποιήσει αντικείμενα π.χ να δείχνει όλα τα ζώα, τα πράγματα που τρώμε;

Μετρά αυτόματα έως το 10;

Επαναλαμβάνει και μερικές φορές τραγουδάει παιδικά τραγούδια;

Μπορεί να αφηγηθεί απλά και πρόσφατα γεγονότα;

Έχει αυξήσει σημαντικά το λεξιλόγιό του τον τελευταίο καιρό;

elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο