4 έως 5 ετών

Έλεγχος για παιδιά ηλικίας 4 έως 5 ετών

Email
Εκφέρει όλα τα σύμφωνα; Συχνά δυσκολεύεται στα ρ, θ, δ και κάνει λάθη σε πολυσύλλαβες λέξεις π.χ. ιππόκαμπος;

Είναι απόλυτα κατανοητός από αγνώστους;

Σχηματίζει προτάσεις 6 - 8 λέξεων;

Χρησιμοποιεί το μέλλοντα με το "θα" και "πρέπει να";

Χρησιμοποιεί τον αόριστο;

Εκφράζει και κατανοεί την άρνηση;

Ονομάζει τουλάχιστον τέσσερα χρώματα;

Ονομάζει μέλη μίας κατηγορίας π.χ. "Πες μου ζώα";

Περιγράφει την σημασία λέξεων π.χ. "Τι είναι το αυτοκίνητο";

Μπορεί να περιγράψει μία καθημερινή δραστηριότητα;

Περιγράφει πρόσφατα γεγονότα με συνοχή;

Κάνει ερωτήσεις με το "Γιατί;", "Πότε;", "Πως";

Κάνει ερωτήσεις για την σημασία των λέξεων;

Κατανοεί ποικίλες έννοιες χώρου π.χ. πάνω στο, πάνω από, δίπλα στο, κτλ.;

Κατανοεί έννοιες χρόνου π.χ. νύχτα, μέρα;

Κατανοεί το ίδιο και το διαφορετικό;

Ακολουθεί σύνθετες οδηγίες π.χ. "Πάρε το μεγάλο κόκκινο τουβλάκι και βάλτο μέσα στο κουτί";

Απαντά σ’ ερωτήσεις με το γιατί; π.χ. Γιατί πάμε σχολείο; Γιατί πλένεις τα δόντια σου;

Μπορεί να μετράει δέκα και πλέον αντικείμενα;

Ακούει και μπορεί να επαναλάβει μία μικρή ιστορία ή ένα γνωστό παραμύθι;

Συμμετέχει στις δραστηριότητες – ομαδικές συζητήσεις στο σχολείο;

elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο