5 έως 6 ετών

Έλεγχος για παιδιά ηλικίας 5 έως 6 ετών

Email
Χρησιμοποιεί λεξιλόγιο 1.500 – 3.000 λέξεων;

Χρησιμοποιεί όλα τα σύμφωνα;

Είναι απόλυτα κατανοητός σε αγνώστους;

Χρησιμοποιεί σωστά όλες τις γραμματικές και συντακτικές δομές;

Ονομάζει τα χρώματα;

Ονομάζει τουλάχιστον 3 σχήματα;

Ονομάζει τις ημέρες της εβδομάδας;

Ονομάζει και ξεχωρίζει σε εικόνες τις εποχές;

Ονομάζει αντίθετες έννοιες π.χ. άδειο – γεμάτο;

Χρησιμοποιεί επίθετα για να περιγράψει ανθρώπους και αντικείμενα;

Περιγράφει ουσιαστικά π.χ. "Τι είναι το μήλο";

Περιγράφει κάτι που έζησε με λεπτομέρειες;

Επαναλαμβάνει ένα παραμύθι ή μία ιστορία;

Κατανοεί χρονικές έννοιες και ακολουθίες π.χ. πρώτα – μετά – στο τέλος;

Κατανοεί σύνθετες οδηγίες π.χ. "Πρώτα πάρε το κόκκινο τουβλάκι και μετά το μπλε τουβλάκι";

Κάνει ερωτήσεις με το "Πώς" και το "Γιατί;"

Μπορεί να δώσει επαρκή στοιχεία του εαυτού του π.χ. όνομα και επίθετο, την ηλικία του, τη διεύθυνση του σπιτιού του;

Χωρίζει λέξεις σε κομμάτια π.χ. με παλαμάκια συλλαβές;

Μπορεί να συγκρίνει αν δύο λέξεις ταιριάζουν στο πρώτο ή το τελευταίο κομμάτι τους π.χ. παπούτσι – παγάκι;

elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο