Διαταραχές ροής της ομιλίας

ΤΡΑΥΛΙΣΜΟΣ

Ο τραυλισμός είναι μια διαταραχή στο ρυθμό της ομιλίας, κατά την οποία το άτομο γνωρίζει ακριβώς τι θέλει να πει, αλλά εκείνη τη στιγμή δεν είναι σε θέση να το πει εξαιτίας μιας ακούσιας επαναληπτικής επιμήκυνσης ή παύσης ενός φθόγγου. Ο τραυλισμός εμφανίζεται συνήθως μεταξύ 2-7 ετών σε μια ηλικία ευαίσθητη, αφού σε αυτήν την ηλικία το παιδί αναπτύσσει σημαντικά το λόγο του.

Τα περισσότερα παιδιά εμφανίζουν συμπτώματα τραυλισμού σε πολύ μικρές ηλικίες (2-3 ετών), είναι όμως, μια περίοδος ‘φυσιολογικού’ ή ‘εξελικτικού’ τραυλισμού, είναι δηλαδή μια εξελικτική φάση στην ανάπτυξη του λόγου, όπου το παιδί επαναλαμβάνει λέξεις ή συλλαβές και αυτό συμβαίνει γιατί οι απαιτήσεις του παιδιού για ευφράδεια λόγου δεν ταυτίζονται με τις δυνατότητές του. Σε αυτή την περίπτωση τα συμπτώματα υποχωρούν χωρίς θεραπευτική παρέμβαση.

Υπάρχουν όμως περιπτώσεις, όπου τα συμπτώματα του τραυλισμού κρατάνε περισσότερο από 6 μήνες και αντί να υποχωρούν γίνονται επίμονα, υποδεικνύοντας ότι πρόκειται για κάτι περισσότερο από μια εξελικτική φάση στην ανάπτυξη του λόγου και ενδεχομένως να εξελιχθεί σε διαταραχή ροής της ομιλίας.

Κρίνεται απαραίτητο λοιπόν, κάθε παιδί που εμφανίζει επίμονα τραυλικά συμπτώματα με διάρκεια άνω των 6 μηνών να αξιολογηθεί από Λογοθεραπευτή όσο νωρίτερα γίνεται, ώστε να διαγνωστεί έγκαιρα η φύση και η έκταση του τραυλισμού.

Η πρώιμη αξιολόγηση του παιδιού και η πρώιμη παρέμβαση αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες να επανέλθει η αυθόρμητη ροή στην ομιλία του. Έτσι το παιδί δεν θα είναι αναγκασμένο να βιώνει την αφόρητη συναισθηματική πίεση της διαφορετικότητας του ή τις αντιδράσεις των συνομηλίκων του κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής του πορείας.

Συμπτώματα τραυλισμού

 • Τριπλή τουλάχιστον επανάληψη ήχων, συλλαβών μιας λέξης (κ-κ-κ-κότα, πα-πα-πα-πάνω)
 • Επιμηκύνσεις ήχων σε λέξεις άνω του ενός δευτερολέπτου (θθθθθθθθθθθθέλω)
 • Επανάληψη μονοσύλλαβων λέξεων (τον-τον-τον βλέπω, και-και-και…)
 • Μπλοκαρίσματα (π………….άνω)
 • Παρεμβολές ( ‘ααα….’, ‘εεε…..’)
 • Αναθεωρήσεις (σήμερα το βββ… (βράδυ) νύχτα)


Δευτερεύουσες συμπεριφορές και συναισθήματα

 • Στιγμιαίο κλείσιμο ματιών
 • Κούνημα χεριών ή της κεφαλής
 • Σούφρωμα χειλιών
 • Σφίξιμο των μυών του λαιμού
 • Επένθεση ήχου, όπως εεε….
 • Περιφράσεις (αντικαταστάσεις λέξεων για την αποφυγή προβληματικών λέξεων)

Μετά την εκδήλωση του τραυλισμού δημιουργούνται δυσάρεστα συναισθήματα και πεποιθήσεις όπως:

 • Αποτυχία
 • Αμηχανία
 • Φοβίες
 • Απογοήτευση
 • Χαμηλή αυτοεκτίμηση


Αίτια του τραυλισμού

Τα αίτια του τραυλισμού μπορεί να είναι πολλαπλά. Η κληρονομική προδιάθεση παίζει ρόλο στον τραυλισμό. Νευρολογικοί παράγοντες ενδεχομένως να σχετίζονται με την εμφάνιση του τραυλισμού καθώς επίσης και ψυχογενείς παράγοντες, όπως το άγχος και οι στρεσογόνες καταστάσεις. Ακόμα, σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση και επιδείνωση του τραυλισμού φαίνεται να παίζουν και συναισθηματικοί παράγοντες καθώς πολλές φορές οι γονείς αναφέρουν ότι ο τραυλισμός εμφανίστηκε έπειτα από φόβο ή ένα τραυματικό γεγονός (π.χ. τροχαίο) ή έπειτα από ένα συναισθηματικό σοκ.
Η πρώιμη παρέμβαση είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να ξεπεραστούν οι δυσκολίες. Γι΄αυτό, η επικοινωνία με Λογοθεραπευτή πρέπει να γίνεται αμέσως μόλις παρατηρούνται τα συμπτώματα.

ΤΑΧΥΛΑΛΙΑ

Η ταχυλαλία είναι μια διαταραχή της ροής της ομιλίας, κατά την οποία ο λόγος χαρακτηρίζεται από μια υπερβολική ταχύτητα και ανυπαρξία παύσεων. Στην ταχυλαλία, η άρθρωση δεν είναι ευκρινής-καθαρή. Οι λέξεις προφέρονται βιαστικά, παραποιημένα με αποτέλεσμα η ομιλία να μην είναι πλήρως κατανοητή. Σε κανονικά πλαίσια προφέρουμε 10-12 ήχους το δευτερόλεπτο ενώ στο φαινόμενο της ταχυλαλίας 20-30 ή και περισσότερους,

Όμως οι επιπτώσεις της ταχυλαλίας στο άτομο δεν περιορίζονται μόνο στην προφορά. Συχνά επεκτείνονται και στον γραπτό λόγο, ο οποίος είναι δυνατόν να παρουσιάζει έναν ακατάπαυστο χαρακτήρα με παραλείψεις γραμμάτων και παραποιήσεις λέξεων.

Η άρθρωση και η φώνηση παρουσιάζουν επίσης αποκλίσεις και συγκεκριμένα, κατά την διάρκεια της ομιλίας, έχουμε συχνές εισπνοές και ακατάστατο ρυθμό στην εκφώνηση των λέξεων και στα κενά μεταξύ τους.

Η κύρια διαφορά μεταξύ ενός ασθενή με τραυλισμό και ενός ασθενή με ταχυλαλία είναι ότι ο πρώτος διαθέτει συγκροτημένη σκέψη αλλά δυσκολεύεται να την εκφράσει με λέξεις ενώ ο ασθενής με ταχυλαλία δεν εμφανίζει δυσκολία στη αποτύπωση των σκέψεων του αλλά οι σκέψεις αυτές γίνονται ανοργάνωτες κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, καθιστώντας το λόγο του ακατάληπτο. Με άλλα λόγια ενώ η σκέψη τρέχει με τον δικό της γρήγορο ρυθμό, η ομιλία δεν μπορεί να ακολουθήσει σε αυτόν το ρυθμό. Σκέψη και ομιλία δεν συγχρονίζονται.

Συμπτώματα ταχυλαλίας

 • Επίσπευση στην πρoφορά μεγάλων λέξεων και προτάσεων. Μεγάλες λέξεις και προτάσεις δεν προφέρονται ολόκληρες, αφενός γιατί ο ρυθμός της ομιλίας είναι ταχύς και αφετέρου γιατί καταβάλλεται προσπάθεια να βρεθούν οι κατάλληλες λέξεις.
 • Η επίσπευση στην προφορά οδηγεί στην παράλειψη συλλαβών ή στην επανάληψή τους, με συνεπακόλουθο την εμφάνιση χαρακτηριστικών που παρατηρούνται στον τραυλισμό.
 • Περιορισμένη χρήση συμφώνων και παραποιημένη προφορά φθόγγων.
 • Λάθη στην άρθρωση.
 • Δεν ακούγεται ευφράδης (ακούγεται σαν να μην ξέρει τι θέλει να πει).
 • Μπορεί να υπάρχουν μεγάλες/μικρές παύσεις σε λάθος σημείο στην ομιλία (π.χ. θέλω να πάμε αύριο για ……….ψώνια).
 • Επαναδιατυπώσεις (σήμερα πήγαμε σήμερα πήγαμε εκδρομή).
 • Δυσκολίες να γίνεις κατανοητός.
 • Περιορισμένη αντίληψη των προβλημάτων ευφράδειας και ταχύτητας ομιλίας.
  Περιορισμένη συγκέντρωση, υπερκινητικότητα.
 • Οικογενειακό ιστορικό τραυλισμού ή ταχυλαλίας.

 

elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο