Παίζουμε μαζί και αναπτύσσουμε το λόγο

Την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, η IKEA Ιωαννίνων σε συνεργασία με το Κέντρο Λογοθεραπείας λέγμα διοργάνωσε ενημερωτικό σεμινάριο με θέμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ»

1) Οι γονείς είχαν την ευκαιρία να ακούσουν πως μέσα από το παιχνίδι το παιδί αναπτύσσει τις προγλωσσικές του δεξιότητες:

  • την αντίληψη (εσωτερικός λόγος)
  • την βλεμματική επαφή
  • τη συγκέντρωση
  • την προσοχή
  • την μίμηση

οι παραπάνω δεξιότητες εάν δεν αναπτυχθούν σωστά επηρεάζουν την ομαλή ανάπτυξη του προφορικού λόγου.

2) Οι γονείς είχαν την ευκαιρία να ακούσουν πως μέσα από το παιχνίδι το παιδί αναπτύσσει:

  • το κατάλληλο λεξιλόγιο για την ηλικία του
  • τη σωστή σύνταξη και γραμματική καθώς μιλά
  • την πραγματολογία του λόγου

οι παραπάνω δεξιότητες εάν δεν αναπτυχθούν, εμποδίζουν τη σωστή ανάπτυξη του προφορικού λόγου.

3) Οι γονείς είχαν την ευκαιρία να δουν, ποια είναι τα κατάλληλα παιχνίδια, και πως μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν προκειμένου να αναπτύξουν τις παραπάνω δεξιότητες.

4) Τέλος, οι γονείς είχαν την ευκαιρία να ακούσουν ποιές γενικές αρχές πρέπει να ακολουθούν όταν μιλάνε στο παιδί τους, προκειμένου να του ενισχύσουν την γλωσσική του ικανότητα.

elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο